certifired_img

Books and Documents

Previous Month:  

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും നാറ്റോയുടെ പിൻവാങ്ങലും, ഇസ്ലാമിക ഭീകര വാദികൾ സിറിയൻ യുദ്ധ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മടങ്ങുകയും അമേരിക്കയും  യൂറോപ്പുമുൾപ്പടെ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് പടരുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ  ദക്ഷിണ- മദ്യേഷ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ വളരെ ആകുലതയോടെ കൂടിയാണ് കാണുന്നത്. താലിബാൻ ജിഹാദിസം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പാകിസ്ഥാനിലും കുതിച്ചുകയറുന്നത് ഇന്ത്യയിലും ബംഗ്ലാദേശിലും ഒരുപാട് ഭീകരത പടർത്തുന്നുണ്ട്.മിസ്റ്റർ പ്രസിഡൻറ്.....

 

For Gandhi, conflict was a perennial condition. He also viewed it positively and considered it desirable. For him, it is an important means to greater human unity precisely because their shared conflict could remind antagonists of the deeper, perhaps transcendental, unity of life, which is far more profound than the bond of their social relationship. He viewed violence differently…

 

The word ‘jihad’ is nowhere used in the Quran to mean war in the sense of launching an offensive warfare of aggression. It is used rather to mean “struggle”. The action most consistently exhorted in the Quran is the exercise of patience (Amal-As-Sabr). The Prophet Muhammad, in fact did battle only three times in his entire life, and the period of his involvement in these battles did not total more than one and a half days....

 

He Divorced Her over the Phone Because She ‘Came Home 10 Minutes Late’

Baghpat Hindus Set Example, Lend Helping Hand In Poor Muslim Girl's Marriage

Nigerian Women Embrace Family Planning Ahead Of Population Boom

Afghan Women 'Too Emotional' For Leadership and Have Enough Rights, Domestic Survey Claims

Kashmir’s First Woman Wheelchair Basketball Player

UK Police Arrest Racist Man Who Harassed Muslim Girls

Experts Ask Red Crescent to Hire Female Paramedics

Saudi Woman Wins Her Battle for Literacy at the Age Of 75

The ‘Just Divorced’ Party: Egyptian Women Celebrate Their Freedom

New Vice Patrols Launched In Qom To Further Crack Down On Women

Compiled by New Age Islam News Bureau

In God's Name: How Extremists Hijacked Pakistan's Blasphemy Laws

Malaysia: Yes, Your Kids’ Savings above Nisab Value Are Subject To Zakat Payments

Pak-Supported Terror Groups Will Continue Attacks in India, Afghanistan: US Spymaster

Afghans Worried About Being Left Out Of US Taliban Peace Talks

French Militants Will Return Home, and To Prison, From Syria

Compiled by New Age Islam News Bureau

For Details and More News from All Regions, Please click, ‘Read More'

 

قرآن ایک مطلق حقیقت ہے۔ اس نے اسلام کا احیائے نو کیا  اور مسلمانوں کو عزت و سرفرازی کے راستوں پر گامزن کیا، اور مسلمانوں کی دغابازی کے باوجود انہیں عزت و سرفرازی کے راستے پر قائم رکھا۔

 

Unless the region sees a dramatic reversal in trends, India’s three-decades-long approach to the region may finally run its course. India will weather the storm, but its policy of holding the proverbial stick from the middle, however, might not....

 

Western countries should extend terrorism designations targeting the Qaradawi-led Union of the Good to Qaradawi himself, as well as other organizations associated with the Qaradawi network and this aging cleric's violent, theocratic agenda....

 

I’ve been searching for practical tips on how we can be less beastly to one another, especially when we’re negotiating disagreements. I’ve found some excellent guides...

 

The Sunnah of Prophet (PBUH) also censures both the givers and the receivers of bribery. To illustrate, Sunan Abi Dawud Narrated Abdullah ibn Amr ibn al-As: “The Apostle of Allah (peace be upon him) cursed the one who offers bribe as well as one who accepts bribe.”...

 

A proper approach to the interpretation of Quranic texts, involving a correct contextual understanding of its meanings and the study of Islamic history, will reveal that tolerance and acceptance of Christians and other non-Muslim minorities were the norm.....

 

But if the person marrying the woman to perform Halala does not mention the condition for Halala, instead he has the intention to make the woman eligible for her husband, the Halala marriage will not be Makruh-E-Tahrimi but permissible. Moreover, if the intention of the man is reformation that is helping the former husband and reinstating his home, then marrying her for one or two night will instead be a virtuous act for the man and he will be rewarded for it.”....

In this series meant for common readers, we will study human values and good manners mentioned in the Quran. We the believers should memorize these values and good manners to apply them in our spiritual walk of life and become good human beings....

Catholic-Muslim Dialogue at Heart of Pope’s Abu Dhabi Trip, Archbishop Says

Hedging Radical Islam

‘Teachings of Saints Can Bring Peace In Society’ Speakers At Series Of Conferences And Seminars in Pakistan

US Lawmakers Nominate Jailed Uighur Scholar for Nobel Peace Prize

Indian Government’s Plea on Un-Disputed Land Nothing but Political Gimmick and Poll Stunt: Muslim Leaders

Turkish Judge Blocks Websites of Self-Proclaimed Prophet Over Complaint By Top Islamic Body

Holiday Announced For Pope Francis’ Mass in Abu Dhabi

Compiled by New Age Islam News Bureau

For Details and More News from All Regions, Please click, ‘Read More'

 

Female-Only Trampoline Park Is A Hit With Riyadh’s Women

Iranian Dervish Woman’s Health Declines in Prison

Muslim Woman Out To Prove Arranged Marriages Are A Legitimate American Love Story

Arab Women Sports Tournament Announces New Organisational Structure

Father Of Late Saudi Sisters Rejects Suicide Conclusion: Report

Belgium’s Muslim Executive Condemns Attack on Veiled Moroccan Woman

Palestinian Woman Tries to Stab Israeli Guards, Shot Dead

Presence Of Women In Protests Held By Various Social Strata

Carbon Monoxide Leak Poisons 25 Girl Students At Primary School

Compiled by New Age Islam News Bureau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Get New Age Islam in Your Inbox
E-mail:
Most Popular Articles
Videos

The Reality of Pakistani Propaganda of Ghazwa e Hind and Composite Culture of IndiaPLAY 

Global Terrorism and Islam; M J Akbar provides The Indian PerspectivePLAY 

Shaukat Kashmiri speaks to New Age Islam TV on impact of Sufi IslamPLAY 

Petrodollar Islam, Salafi Islam, Wahhabi Islam in Pakistani SocietyPLAY 

Dr. Muhammad Hanif Khan Shastri Speaks on Unity of God in Islam and HinduismPLAY 

Indian Muslims Oppose Wahhabi Extremism: A NewAgeIslam TV Report- 8PLAY 

NewAgeIslam, Editor Sultan Shahin speaks on the Taliban and radical IslamPLAY 

Reality of Islamic Terrorism or Extremism by Dr. Tahirul QadriPLAY 

Sultan Shahin, Editor, NewAgeIslam speaks at UNHRC: Islam and Religious MinoritiesPLAY 

NEW COMMENTS

 • the ridda wars are indisputable proof that killing for apostasy was one,...
  ( By hats off! )
 • Love for one's homeland is good as long as it is not...
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • Miss Fatma, I completely disagree with what is being quoted...
  ( By Ghulam Ghaus Siddiqi غلام غوث الصديقي )
 • Sri Lanka Bomb Attacks Were Revenge for New Zealand Mosque Killings" Idiotic reasoning...
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • Islam brings moderation in all walks of life. Moderation means to adopt....
  ( By Ghulam Ghaus Siddiqi غلام غوث الصديقي )
 • In theory Islam teaches humbleness but what is required is to implement the humble-theory....
  ( By Kaniz Fatma )
 • Ghulam Ghaus Siddiqi sb, What is your opinion about this....
  ( By Kaniz Fatma )
 • Well written article. This points out to a very big problem. Because of such radical....
  ( By Kaniz Fatima )
 • Rightly said, ”Religion requires humbleness to adapt"'
  ( By Kaniz Fatma )
 • Well said by Swedish Imam'
  ( By Kaniz Fatma )
 • Hats Off has not understood this article at all. It is a harsh critique of Modi and the BJP.
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • I doubt Hats Off has read this article. It is a very sober coverage of the precarious state of minorities in several....
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • Hats Off is comparing his comments to imprecations in 1400 year old books! What he does not want to....
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • Development of rational thinking and scientific temper must be encouraged instead of outdated religious doctrines.'
  ( By Ashok Sharma )
 • another shallow blame throwing word soup. so the fault was ll nehru's....
  ( By hats off! )
 • a worthless pandering article that has no guts, no honesty, no sense, no decency...
  ( By hats off! )
 • dear mr GGS, i do not think that my comments are as crass and below the belt as many hadees....
  ( By hats off! )
 • Good discussion. Islam is not about jehad and war. It is about human rights....
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • Killing worshippers in their house of worship is about the lowest act that a man....
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • Innocent Muslims of Sri Lanka will suffer because of the atrocities committed by a Satanic....
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • इस्लाम धर्म से जुड़ी अनमोल जानकारी हासिल करने के लिए www.islamilm.com पर विजिट करे...
  ( By Aamir Khan )
 • Abdullah ibn Amr reported: A man asked, “O Messenger of Allah, whose Islam is best?” The Messenger of Allah....
  ( By Kaniz Fatma )
 • Al-Qurtubi comments on this verse, saying: قَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْمَنْعَ مِنْ هَدْمِ كَنَائِسِ ...
  ( By Kaniz Fatma )
 • Hasan Al-Basri comments on this verse, saying: يُدْفَعُ عَنْ هَدْمِ مُصَلَّيَاتِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالْمُؤْمِنِينَ....
  ( By Kaniz Fatma )
 • Islam does not allow its followers to damage or destroy the houses of worship where non-Muslims worship. ....
  ( By Kaniz Fatma )
 • I strongly condemn terror attacks in Sri Lanka. Terrorists ....
  ( By Ghulam Ghaus Siddiqi غلام غوث الصديقي )
 • Dear Yasir, Tawaf means to walk around the Kaaba. It is farz to do Tawaf while performing Hajj. Allah Almighty says,....
  ( By Ghulam Ghaus Siddiqi غلام غوث الصديقي )
 • Dear Yasir, Taadeel means to carry out all the postures of Ruku, Sajda, Qiyam etc patiently and without rushing. Allah ...
  ( By Ghulam Ghaus Siddiqi غلام غوث الصديقي )
 • Gulam Mohyuddin do not shown your venomous hatred toward Hindu. Mossad Azhar claims terror activities ...
  ( By Aayina )
 • Dear bro, Ghulam Ghaus Siddiqi, My question is that is it farz ....
  ( By Yasir Ahmad )
 • Gulam Mohiyuddin why don't refute hatts off criticism rather than criticising him all, he is hardliner critic not....
  ( By Aayina )
 • Title is Misleading not all Indians Rejoice with Hindus abroad, Title should have world Hindu or Sanatan relgion, its not because it just ....
  ( By Aayina )
 • There is no excuse for you to use this forum either to spew hatred...
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • Those words are descriptive but subject to politically motivated distortion....
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • Indian foreign secretary Vijay Gokhale to raise Masood Azhar’s listing during....
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • "Indians Rejoice As Foundation Stone Laid For First Hindu.,.
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • Hats off! Sometimes your comments are crass and below the belt
  ( By GGS )
 • @Ghulam Ghaus Siddiqi sb, One line in your comment is very....
  ( By Kaniz Fatma )
 • Denouncing terrorism is often ignored and forgotten. Thank you newageislam.com
  ( By GGS )
 • Another question is, Is there any possibility of coexistence between 'Doubt' and 'Belief....
  ( By Ghulam Ghaus Siddiqi غلام غوث الصديقي )