certifired_img

Books and Documents

Previous Month:  

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും നാറ്റോയുടെ പിൻവാങ്ങലും, ഇസ്ലാമിക ഭീകര വാദികൾ സിറിയൻ യുദ്ധ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മടങ്ങുകയും അമേരിക്കയും  യൂറോപ്പുമുൾപ്പടെ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് പടരുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ  ദക്ഷിണ- മദ്യേഷ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ വളരെ ആകുലതയോടെ കൂടിയാണ് കാണുന്നത്. താലിബാൻ ജിഹാദിസം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പാകിസ്ഥാനിലും കുതിച്ചുകയറുന്നത് ഇന്ത്യയിലും ബംഗ്ലാദേശിലും ഒരുപാട് ഭീകരത പടർത്തുന്നുണ്ട്.മിസ്റ്റർ പ്രസിഡൻറ്.....

 

For Gandhi, conflict was a perennial condition. He also viewed it positively and considered it desirable. For him, it is an important means to greater human unity precisely because their shared conflict could remind antagonists of the deeper, perhaps transcendental, unity of life, which is far more profound than the bond of their social relationship. He viewed violence differently…

 

The word ‘jihad’ is nowhere used in the Quran to mean war in the sense of launching an offensive warfare of aggression. It is used rather to mean “struggle”. The action most consistently exhorted in the Quran is the exercise of patience (Amal-As-Sabr). The Prophet Muhammad, in fact did battle only three times in his entire life, and the period of his involvement in these battles did not total more than one and a half days....

 

He Divorced Her over the Phone Because She ‘Came Home 10 Minutes Late’

Baghpat Hindus Set Example, Lend Helping Hand In Poor Muslim Girl's Marriage

Nigerian Women Embrace Family Planning Ahead Of Population Boom

Afghan Women 'Too Emotional' For Leadership and Have Enough Rights, Domestic Survey Claims

Kashmir’s First Woman Wheelchair Basketball Player

UK Police Arrest Racist Man Who Harassed Muslim Girls

Experts Ask Red Crescent to Hire Female Paramedics

Saudi Woman Wins Her Battle for Literacy at the Age Of 75

The ‘Just Divorced’ Party: Egyptian Women Celebrate Their Freedom

New Vice Patrols Launched In Qom To Further Crack Down On Women

Compiled by New Age Islam News Bureau

In God's Name: How Extremists Hijacked Pakistan's Blasphemy Laws

Malaysia: Yes, Your Kids’ Savings above Nisab Value Are Subject To Zakat Payments

Pak-Supported Terror Groups Will Continue Attacks in India, Afghanistan: US Spymaster

Afghans Worried About Being Left Out Of US Taliban Peace Talks

French Militants Will Return Home, and To Prison, From Syria

Compiled by New Age Islam News Bureau

For Details and More News from All Regions, Please click, ‘Read More'

 

قرآن ایک مطلق حقیقت ہے۔ اس نے اسلام کا احیائے نو کیا  اور مسلمانوں کو عزت و سرفرازی کے راستوں پر گامزن کیا، اور مسلمانوں کی دغابازی کے باوجود انہیں عزت و سرفرازی کے راستے پر قائم رکھا۔

 

Unless the region sees a dramatic reversal in trends, India’s three-decades-long approach to the region may finally run its course. India will weather the storm, but its policy of holding the proverbial stick from the middle, however, might not....

 

Western countries should extend terrorism designations targeting the Qaradawi-led Union of the Good to Qaradawi himself, as well as other organizations associated with the Qaradawi network and this aging cleric's violent, theocratic agenda....

 

I’ve been searching for practical tips on how we can be less beastly to one another, especially when we’re negotiating disagreements. I’ve found some excellent guides...

 

The Sunnah of Prophet (PBUH) also censures both the givers and the receivers of bribery. To illustrate, Sunan Abi Dawud Narrated Abdullah ibn Amr ibn al-As: “The Apostle of Allah (peace be upon him) cursed the one who offers bribe as well as one who accepts bribe.”...

 

A proper approach to the interpretation of Quranic texts, involving a correct contextual understanding of its meanings and the study of Islamic history, will reveal that tolerance and acceptance of Christians and other non-Muslim minorities were the norm.....

 

But if the person marrying the woman to perform Halala does not mention the condition for Halala, instead he has the intention to make the woman eligible for her husband, the Halala marriage will not be Makruh-E-Tahrimi but permissible. Moreover, if the intention of the man is reformation that is helping the former husband and reinstating his home, then marrying her for one or two night will instead be a virtuous act for the man and he will be rewarded for it.”....

In this series meant for common readers, we will study human values and good manners mentioned in the Quran. We the believers should memorize these values and good manners to apply them in our spiritual walk of life and become good human beings....

Catholic-Muslim Dialogue at Heart of Pope’s Abu Dhabi Trip, Archbishop Says

Hedging Radical Islam

‘Teachings of Saints Can Bring Peace In Society’ Speakers At Series Of Conferences And Seminars in Pakistan

US Lawmakers Nominate Jailed Uighur Scholar for Nobel Peace Prize

Indian Government’s Plea on Un-Disputed Land Nothing but Political Gimmick and Poll Stunt: Muslim Leaders

Turkish Judge Blocks Websites of Self-Proclaimed Prophet Over Complaint By Top Islamic Body

Holiday Announced For Pope Francis’ Mass in Abu Dhabi

Compiled by New Age Islam News Bureau

For Details and More News from All Regions, Please click, ‘Read More'

 

Female-Only Trampoline Park Is A Hit With Riyadh’s Women

Iranian Dervish Woman’s Health Declines in Prison

Muslim Woman Out To Prove Arranged Marriages Are A Legitimate American Love Story

Arab Women Sports Tournament Announces New Organisational Structure

Father Of Late Saudi Sisters Rejects Suicide Conclusion: Report

Belgium’s Muslim Executive Condemns Attack on Veiled Moroccan Woman

Palestinian Woman Tries to Stab Israeli Guards, Shot Dead

Presence Of Women In Protests Held By Various Social Strata

Carbon Monoxide Leak Poisons 25 Girl Students At Primary School

Compiled by New Age Islam News Bureau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Get New Age Islam in Your Inbox
E-mail:
Most Popular Articles
Videos

The Reality of Pakistani Propaganda of Ghazwa e Hind and Composite Culture of IndiaPLAY 

Global Terrorism and Islam; M J Akbar provides The Indian PerspectivePLAY 

Shaukat Kashmiri speaks to New Age Islam TV on impact of Sufi IslamPLAY 

Petrodollar Islam, Salafi Islam, Wahhabi Islam in Pakistani SocietyPLAY 

Dr. Muhammad Hanif Khan Shastri Speaks on Unity of God in Islam and HinduismPLAY 

Indian Muslims Oppose Wahhabi Extremism: A NewAgeIslam TV Report- 8PLAY 

NewAgeIslam, Editor Sultan Shahin speaks on the Taliban and radical IslamPLAY 

Reality of Islamic Terrorism or Extremism by Dr. Tahirul QadriPLAY 

Sultan Shahin, Editor, NewAgeIslam speaks at UNHRC: Islam and Religious MinoritiesPLAY 

NEW COMMENTS

 • Yes Iraq was destroyed because it had Weapons of Mass destruction according...
  ( By Arshad )
 • they should also learn about the 5 to 8 years imprisonment for LGBTQ...
  ( By hats off! )
 • An eye opener though most of the things said about madrasa in this article are well known. Will ...
  ( By Arshad )
 • So-called Islamic countries should learn from a small Muslim counttry Gambia. They did not do anything....
  ( By Arshad )
 • @Azim Adil unarmed male children were beheaded in madina. ...
  ( By Satishkumar Govind )
 • Satishkumar Govind THEY FOLLOW QURAN AND HADITH THIS IS ONLY....
  ( By Azim Adil )
 • @Sultan Shahin, Leave aside clergy, you may be having allergy...
  ( By Irfan Ahmed )
 • When u nd your like minded friends stop giving bowjobs to anti muslim....
  ( By Mohammad Hussain )
 • Benny Benjamin , A Martin Luther is needed for Muslims
  ( By Mohammed Irfan Ali )
 • A martin Luther is needed for islam.
  ( By Benny Benjamin )
 • But we should remember that communal outfits RSS, VHP etc poisoned...
  ( By Harihar Kalita )
 • Most stupid man...... The author.
  ( By Waseem Nabi Dar )
 • @Mohammad Hussain Let me listen first then l will decide . How...
  ( By Bhabesh Mitra )
 • @Bhabesh Mitra Of course u won't be pleased by what REAL scholars....
  ( By Mohammad Hussain )
 • @Shaik Shamshuddin How much do u know abt Islam.
  ( By Mohammad Hussain )
 • There is nothing cosmic about Allah, he is just an imaginary super giant sitting on a super giant...
  ( By SatishB )
 • Economics or democracy is not a solution to the problems of the Arab world. They have to reject ...
  ( By SatishB )
 • If Israel had shown the same alacrity which it showed in creating mayhem in Syria....
  ( By SatishB )
 • To Arshad above, those who have Allah for their father betray their earthly mothers. Antiterror ...
  ( By SatishB )
 • If these children are brought up with jihadi beliefs in Europe, they will follow the path of their....
  ( By SatishB )
 • Tribal elders should focus on detalibanization for lasting peace.'
  ( By SatishB )
 • Amit Shah's citizenship bill does not even talk about the citizenship of those who promote jihadi...
  ( By SatishB )
 • What an idiotic and crude comment from Hats Off! Not worthy of this site.
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • Hats Off’s recent comments seem to show nothing but ill breeding.'
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • What a coarse and thoughtless comment from Hats Off!'
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • ماشاءاللہ جمیل جدا بارك الله...
  ( By Md. Salimuddin )
 • god in the islamic tradition is impotent. he cannot have children...
  ( By hats off! )
 • my favorite quote - not particularly roomy or constricted- "you really suck - you really do"....
  ( By hats off! )
 • may be you are an anal ist and not an anal yst. think about it. or better still don't. go home.
  ( By hats off! )
 • Mother Suu is not the mother of Myanmar:s Buddhists alone, she should behave...
  ( By Arshad )
 • To oppose muslims,invade muslim countries n to advice muslims is a big business now a days...
  ( By Mansoor Hakkim Ahamed )
 • ISIS is based on Iraq and Syria. Major problem of Indian Muslims is Extremist Hindutva and it's terrorism which is located inside India.'
  ( By Farhan Azmi )
 • But it is too late where gangrene spreading as it's Jin also. but a good object.'
  ( By Sekhar Roy )
 • Sincerity matters💀'
  ( By Rattanlal Raina )
 • @Sibte Jafar please use english'
  ( By Satishkumar Govind )
 • Satishkumar Govind Islam Ek AQLI MAZHAB Hai Aap ko Haq o Batil Ki Tameez Ka Saliqa Hona Chahiye'
  ( By Sibte Jafar )
 • ISIS claims to follow Koran and Hadith If you go through the books you will see whatever ISIS has ...
  ( By Satishkumar Govind )
 • I think like any other religion in the world ,Islam also teaches the good things only like love the humanbeings....
  ( By Sashidharan Poyakkarath )
 • IDEAL APPROACH.'
  ( By Madhab Guha )
 • ISIS = Isreal State Intelligence Service . The whole world know this . Plus there other Terrorists...
  ( By Mohammed Irfan Ali )