certifired_img

Books and Documents

Forward this page

Thank you for your interest in spreading the word on New Age Islam.
Your Email:
Your Name:
Send To: (To send to multiple addresses, please separate e-mail IDs with commas.)
Your Personal Message:
You are going to email the following:

9/11 നു പതിനഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം, അക്രമാസക്തമായ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ ആഘാതം കൂടുതൽ സങ്കീർണവും മാരകവുമാണ്. ലോകത്തെമ്പാടു നിന്നും വരുന്ന മുപ്പതിനായിരത്തോളം മുസ്ലിമുകൾ ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രഖ്യാപിത ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ ചേരുകയും മനുഷ്യത്തോതിന്നെതിരായി  യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്  ഒട്ടേറെ ആശയകുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സമാധാന - ബഹുസ്വര മതം തകിടംമറിഞ്ഞ് ഭീകരവും നിഷ്ഠൂരവുമാവാൻ ഇത്രവേഗം എങ്ങനെ..